Hata
  • XML Parsing Error at 1:403. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:80. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:290. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:265. Error 9: Invalid character

Ortopedik Ürünler

T?bbi Ürünler

Ortopedik Ayakkab?

 

 Soft Collar Boyuunluk

 

soft collar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Anatomik boyun ?ekline göre tasarlanm??, sünger yumu?ak boyunluktur  

 

 

  - Hastaya, a??r? boyun hareketlerinden kaç?nmas?n? hat?rlatarak duyusal feedback sa?lar

- Boyun çevresini   s?cak tutar 

- D?? k?l?f? ç?kart?l?p y?kanabilir


Endikasyonlar? 

 

 

 1-Boyun f?t?klar?nda

2-Kas incinmelerinde

3-Kireçlenmelerde

4-Kas spazmlar?nda kullan?l?r


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ÇENEL?KS?Z SERV?KAL COLLAR


- Anatomik boyun ?ekline göre tasarlanm?? 

- Plastik malzemeden üretilen çene deste?i olmayan boyunluktur 

- Velkrolarla istenilen yükseklik ve uzunluk ayar? yap?labilmektedir


çeneliksiz servical collar

 

 

Endikasyonlar?

1-Boyun f?t?klar?nda

2-Kireçlenmelerde

3-Travma sonras? koruma amaçl? kullan?l?r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 ÇENEL?KL? SERV?KAL COLLAR

- Anatomik boyun ?ekline göre tasarlanm??
 
- Plastik malzemeden üretilen çene deste?i olan boyunluktur

- Velkrolarla istenilen yükseklik ve uzunluk ayar? yap?labilmektedir


çenelikli servical collar boyunluk

 

 

Endikasyonlar?

1-Boyun f?t?klar?nda

2-?ncinmelerde

3-Ameliyat travma sonras? istirahat ve koruma amaçl? kullan?l?r

 

 

 

 


 

 

 

 

NELSON KILIFLI

- 12 mm delikli plastozot malzemeden üretilmi?tir

- Extra  k?l?f eklenmi?tir

 

 

 nelson k?l?fl? boyunluk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

PHILEDELPHIA

 

 


 - 12 mm delikli plastozot malzemeden üretilmi?tir

 -  Ön ve arka plastik destekli yar? sert boyunluktur.

ph?ledelph?a
Endikasyonlar?


1-Boyun f?t?klar?nda

2-Boyun yaralanmalar?nda

3-Ameliyat sonras? koruma ve stabilizasyon amaçl? kullan?l?r


 


 


WIRE - FRAME BOYUNLUK 

 

 


 - Anatomik boyun ?ekline göre dizayn edilmi?tir.
 
 - Fleksiyon ve ekstansiyon ayar? yap?labilen yar? sert boyunluktur
.

w?re - frame boyunluk
Endikasyonlar?


1-Boyun f?t???,

2-Kireçlenme,

3-Ameliyat sonras? koruma amaçl? kullan?l?r.

 

 
w?re - fame boyunluk